motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001010.jpg motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001009.jpg motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001008.jpg http://brandfactory.se/sv motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001005.jpg http://www.mpv.se/ /motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001003.jpg" title="" alt="motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001003.jpg" align="right" border="0">

Motala IndustriGrupp förfogar över 9 företag vilka har kompetens inom de flesta i industrin förekommande tillverkningsmetoder och tjänster.

Motala IndustriGrupp erbjuder kompletta lösningar, från konstruktion till eftermarknad, till våra kunder.


Motala IndustriGrupp erbjuder kundanpassade speciallösningar, automationseringar, produktions och produktionsstödsutrustningar.

Motala IndustriGrupps uppdragsgivare verkar främst inom Säkerhet, Industri, Medicin samt Miljöteknik.

Motala IndustriGrupp strävar efter att bygga upp nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder för att därigenom kunna erbjuda både flexibilitet och snabbhet.
motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001002.jpg motalaindustrigrupp_svart_vit_orginal001001.gif